Moestuin op school

Naast het verzorgen van schooltuinlessen op de schooltuincomplexen ondersteunt NME Haarlem ook scholen die op eigen grond tuinieren. NME levert hiervoor moestuin zaden en biedt advies.

U kunt tot uiterlijk 23 januari moestuinzaden bestellen per e-mail, naar: nmeschooltuinieren@haarlem.nl