Lessen over afval

Organisatie
Pieter Vermeulen Museum
Driehuis
Type
Lessen over afval
Voor
Kosten
geen (scholen in Velsen) Daarbuiten: In overleg.Iedere gemeente heeft een subsidie beschikbaar voor
Thema
afval;


Diverse materialen over afval en recycling:
                               1. Afbraakkalender: Raad de afbraaktijden van allerlei afval
                               2. Afvalcontainers : Afval sorteren met 4 mini-afvalcontainers
                               3. Wecyclekoffer:
                                    - Onderbouw: het grondstoffenspel
                                    - Middenbouw: het grote Wecyclespel
                                    - Bovenbouw: Wecycle-campagne organiseren
                               4. Poster met afbraaktijden: A2 formaat voor kinderen thuis
                                                                                        A0 formaat voor in de klas
                               5. Zwerfafval-opruimmateriaal:
                                    Afvalknijpers, afvalzakken met houders, handschoenen
                               6. Lessuggesties Zwerfafval:                                                    
                                   -  Hou ’t Schoon:  Zwerfafval opruimen en oplossingen bedenken
                                   -  Zwerfafval:  Zwerfafval, afbraaktijden, hergebruik en recycling
                               7. A3 vellen met stickervellen. Afval sorteren:
                                    - Trek een lijn naar de goede afvalcontainers
                                    - Plak de stickers bij de juiste afvalbak             
                               8. Knutselpakketjes van afvaldoppen (vissen)
                               9. Leskist Pieter de Pier (onderbouw t/m gr. 4) Een verhaal met
                                    handpop met verwerkingsspelletjes:  een memoriespel, lottospel,
                                    voelspel, zwerfafval opplakken, Pieter de Pier maken etc.

Waar:
op school of in de klas