Het Poldermysterie

Door middel van deze leskist maken de leerlingen van groep 7 op een speelse manier kennis met de mysterieuze geschiedenis van de polder Velserbroek. Uitgangspunt is de vondst van een oude stoffige archiefkist met documenten. Deze vormt de basis voor een tiental opdrachten over de ontwikkeling van het landschap, het Noordzeekanaal, Fort benoorden Spaarndam etc. Nog bestaande sporen uit het verleden, zoals oude dijken, gemalen en (restanten van) sluisjes, komen ook in de opdrachten terug. Een echte N.A.P peilschaal en een opgezette muskusrat maakt deel uit van de inventaris. Elke opdracht bevat een jaartal met een belangrijke cijfercode, die toegang geeft tot het Poldermysterie. Als alle opdrachten tot een goed einde worden gebracht, ontvangen de leerlingen het diploma van ‘Assistent Dijkgraaf’. Een fietstocht langs de sporen uit het verleden is te downloaden van www.erfgoedvelsen.nl. Deze tocht kunnen kinderen in groepsverband of buiten schooltijd met het gezin en familieleden maken. Met de kennis uit het project opgedaan, kunnen zij als gids fungeren.

Opmerking:

Basisscholen uit Velserbroek hebben tot en met september van elk lopend schooljaar voorrang bij intekening. De leskist maak deel uit van het Project Erfgoededucatie voor groep 6 t/m 8 van het basisonderwijs in Velserbroek. Het project kwam tot stand dankzij financiële bijdragen van Het Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Holland, de J.C. Ruigrokstichting, het VSB-fonds, het RABO-Coöperatiefonds en het Hoogheemraadschap Rijnland. Najaar 2010 verschijnt voor groep 8 de laatste leskist in deze serie over de voormalige landgoederen in Velserbroek/de Hofgeest.

Organisatie
Pieter Vermeulen Museum
Driehuis
Type
leskist gr. 7
Voor
bovenbouw
Kosten
10 euro voor scholen binnen Velsen, 20 euro voor scholen buiten Velsen
Thema
landschap;water;

Door middel van deze leskist maken de leerlingen van groep 7 op een speelse manier kennis met de mysterieuze geschiedenis van de polder Velserbroek. Uitgangspunt is de vondst van een oude stoffige archiefkist met documenten. Deze vormt de basis voor een tiental opdrachten over de ontwikkeling van het landschap, het Noordzeekanaal, Fort benoorden Spaarndam etc. Nog bestaande sporen uit het verleden, zoals oude dijken, gemalen en (restanten van) sluisjes, komen ook in de opdrachten terug. Een echte N.A.P peilschaal en een opgezette muskusrat maakt deel uit van de inventaris. Elke opdracht bevat een jaartal met een belangrijke cijfercode, die toegang geeft tot het Poldermysterie. Als alle opdrachten tot een goed einde worden gebracht, ontvangen de leerlingen het diploma van ‘Assistent Dijkgraaf’. Een fietstocht langs de sporen uit het verleden is te downloaden van www.erfgoedvelsen.nl. Deze tocht kunnen kinderen in groepsverband of buiten schooltijd met het gezin en familieleden maken. Met de kennis uit het project opgedaan, kunnen zij als gids fungeren.

Opmerking:

Basisscholen uit Velserbroek hebben tot en met september van elk lopend schooljaar voorrang bij intekening. De leskist maak deel uit van het Project Erfgoededucatie voor groep 6 t/m 8 van het basisonderwijs in Velserbroek. Het project kwam tot stand dankzij financiële bijdragen van Het Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Holland, de J.C. Ruigrokstichting, het VSB-fonds, het RABO-Coöperatiefonds en het Hoogheemraadschap Rijnland. Najaar 2010 verschijnt voor groep 8 de laatste leskist in deze serie over de voormalige landgoederen in Velserbroek/de Hofgeest.