Afval diverse materialen

Er zijn diverse materialen over afval en recycling te leen/te huur:
                               1. Afbraakkalender: grote standaard van hout met
                                   afval en afbraaktijden
                                   Raad de afbraaktijden van allerlei afval
                               2. Afvalcontainers met banners en een zak
                                   gesorteerd afval:  glas/rest/pmd/gft
                                   Afval sorteren met 4 mini-afvalcontainers
                               3. Wecyclekoffer:
                                    - Onderbouw: het grondstoffenspel
                                    - Middenbouw: het grote Wecyclespel
                                    - Bovenbouw: Wecycle-campagne organiseren

                               4. Poster met afbraaktijden: 
                                    A2 formaat voor kinderen thuis
                                    A0 formaat voor in de klas

                               5. Zwerfafval-opruimmateriaal:
                                    Afvalknijpers, afvalzakken met houders,
                                    handschoenen
                               6. Lessuggesties Afval  gr.  1 t/m 8
                                   -  Lessuggesties en materialen voor een circuit in
                                       de klas              
                                   -  Hou ’t Schoon:  Zwerfafval opruimen en
                                       oplossingen bedenken
                                   -  Zwerfafval:  Zwerfafval, afbraaktijden, hergebruik
                                       en recycling

                               7. A3 vellen met stickervellen. Afval sorteren:
                                    - Trek een lijn naar de goede afvalcontainers
                                    - Plak de stickers bij de juiste afvalbak   
          
                               8. Knutselpakketjes van afvaldoppen (vissen)

                               9. Leskist Pieter de Pier (onderbouw t/m gr. 4)
                                   Een verhaal met handpop met verwerkings-
                                   spelletjes:  een memoriespel, lottospel,
                                   voelspel, zwerfafval opplakken, Pieter de Pier
                                   maken etc.

Voor scholen in de gemeente Velsen wordt dit vergoed vanuit de afvalsubsidie van de gemeente Velsen.
Scholen buiten de gemeente Velsen ontvangen een kostenoverzicht van deze materialen op aanvraag.

 

Organisatie
Pieter Vermeulen Museum
Driehuis
Type
diverse materialen gr. 1-8
Voor
Kosten
Voor de scholen in Velsen wordt dit vergoed vanuit de afvalsubsidie van de gemeente Velsen.
Thema
afval;

Er zijn diverse materialen over afval en recycling te leen/te huur:
                               1. Afbraakkalender: grote standaard van hout met
                                   afval en afbraaktijden
                                   Raad de afbraaktijden van allerlei afval
                               2. Afvalcontainers met banners en een zak
                                   gesorteerd afval:  glas/rest/pmd/gft
                                   Afval sorteren met 4 mini-afvalcontainers
                               3. Wecyclekoffer:
                                    - Onderbouw: het grondstoffenspel
                                    - Middenbouw: het grote Wecyclespel
                                    - Bovenbouw: Wecycle-campagne organiseren

                               4. Poster met afbraaktijden: 
                                    A2 formaat voor kinderen thuis
                                    A0 formaat voor in de klas

                               5. Zwerfafval-opruimmateriaal:
                                    Afvalknijpers, afvalzakken met houders,
                                    handschoenen
                               6. Lessuggesties Afval  gr.  1 t/m 8
                                   -  Lessuggesties en materialen voor een circuit in
                                       de klas              
                                   -  Hou ’t Schoon:  Zwerfafval opruimen en
                                       oplossingen bedenken
                                   -  Zwerfafval:  Zwerfafval, afbraaktijden, hergebruik
                                       en recycling

                               7. A3 vellen met stickervellen. Afval sorteren:
                                    - Trek een lijn naar de goede afvalcontainers
                                    - Plak de stickers bij de juiste afvalbak   
          
                               8. Knutselpakketjes van afvaldoppen (vissen)

                               9. Leskist Pieter de Pier (onderbouw t/m gr. 4)
                                   Een verhaal met handpop met verwerkings-
                                   spelletjes:  een memoriespel, lottospel,
                                   voelspel, zwerfafval opplakken, Pieter de Pier
                                   maken etc.

Voor scholen in de gemeente Velsen wordt dit vergoed vanuit de afvalsubsidie van de gemeente Velsen.
Scholen buiten de gemeente Velsen ontvangen een kostenoverzicht van deze materialen op aanvraag.