Afval curver groep 1 t/m 8

Informatie over leskoffer ‘Afval’

De leskoffer ‘Afval’ bevat een pakket aan lesssuggesties voor de onder- midden- of bovenbouw. Met een handleiding, werkbladen en enkele spelletjes.
De leerlingen leren  hiermee spelenderwijs overafval voorkomen, afval opruimen, afval scheiden en recyclen. Bij het pakket zijn er diverse extra materialen bij het museum te huur.  (zie overzicht)

U kunt zelf een keuze maken wat voor uw groep geschikt is en welke materialen u daarbij wilt.
Het materialenpakket met spelletjes over zwerfafval en afval scheiden is goed te gebruiken in een circuit in de klas. Het bevat ook wat verbruiksmateriaal dat u kunt gebruiken en houden.

De lessuggesties over afval voor de onderbouw bevatten ook een aantal opdrachten uit de leskist ‘Pieter de Pier’ voor groepen 1 t/m 4 die over zwerfafval gaat en is te huur bij het Pieter Vermeulen Museum.
Het museum wil u op deze manier kennis laten maken met de leskist zodat deze nog eens op een ander moment gehuurd kan worden.
Materialen die nu niet worden meegeleverd maar die wel in de leskist Pieter de Pier zitten, zijn afvalknijpers, handschoenen, diverse soorten afval en de sokpop Pieter de Pier met materiaal waarmee u als leerkracht een kleine interactieve voorstelling kan maken over afval. Een uitgeschreven verhaal wat daarbij gebruikt kan worden zit in de handleiding.

Scholen in de gemeente Velsen ontvangen het materiaal over afval gratis.
Scholen buiten Velsen betalen een bijdrage en kunnen bij hun eigen gemeente terecht voor een (zwerf)-afvalvergoeding t.b.v educatie.


Een deel van ons afval komt in de natuur terecht waar het  niet thuishoort en waardoor het niet meer verwerkt kan worden tot energie of nieuwe materialen. Het Pieter Vermeulen Musuem wil een bijdrage leveren aan gezond gedrag t.a.v. afval voorkomen, afval scheiden en recyclen.
Zo kunnen we samen de uitdagende strijd aangaan tegen zwerafval en de afvalberg en bijdragen aan bewustwording en gedragsverandering voor een betere wereld. Na het het werken met het materiaal zullen de kinderen zich meer bewust zijn van welke invloed afval en zwerfafval heeft voor onze wereld. En welke invloed ze daar zelf bij kunnen hebben.  

Doelen bij lessen over afval:

De leerlingen:

 • kunnen omschrijven wat zwerfafval is en kunnen er voorbeelden van noemen
 • kunnen redenen bedenken waarom zwerfafval ontstaat
 • weten waar zwerfafval terechtkomt
 • weten op welke manieren zwerfafval hinder of schade kan veroorzaken
 • kunnen hun mening verwoorden over zwerfafval
 • kunnen hun eigen gedrag ten aanzien van afval beschrijven
 • zijn zich bewust van afval scheiden en weten dat toe te passen
 • kunnen bedenken hoe zwerfafval verminderd kan worden
 • kunnen voorbeelden noemen van hergebruik en recycling

Organisatie
Pieter Vermeulen Museum
Driehuis
Type
Lescurver groep 1 t/m 8
Voor
Kosten
Scholen in Velsen gratis, scholen buiten Velsen 7,50 euro
Thema
afval;duurzaamheid;

Informatie over leskoffer ‘Afval’

De leskoffer ‘Afval’ bevat een pakket aan lesssuggesties voor de onder- midden- of bovenbouw. Met een handleiding, werkbladen en enkele spelletjes.
De leerlingen leren  hiermee spelenderwijs overafval voorkomen, afval opruimen, afval scheiden en recyclen. Bij het pakket zijn er diverse extra materialen bij het museum te huur.  (zie overzicht)

U kunt zelf een keuze maken wat voor uw groep geschikt is en welke materialen u daarbij wilt.
Het materialenpakket met spelletjes over zwerfafval en afval scheiden is goed te gebruiken in een circuit in de klas. Het bevat ook wat verbruiksmateriaal dat u kunt gebruiken en houden.

De lessuggesties over afval voor de onderbouw bevatten ook een aantal opdrachten uit de leskist ‘Pieter de Pier’ voor groepen 1 t/m 4 die over zwerfafval gaat en is te huur bij het Pieter Vermeulen Museum.
Het museum wil u op deze manier kennis laten maken met de leskist zodat deze nog eens op een ander moment gehuurd kan worden.
Materialen die nu niet worden meegeleverd maar die wel in de leskist Pieter de Pier zitten, zijn afvalknijpers, handschoenen, diverse soorten afval en de sokpop Pieter de Pier met materiaal waarmee u als leerkracht een kleine interactieve voorstelling kan maken over afval. Een uitgeschreven verhaal wat daarbij gebruikt kan worden zit in de handleiding.

Scholen in de gemeente Velsen ontvangen het materiaal over afval gratis.
Scholen buiten Velsen betalen een bijdrage en kunnen bij hun eigen gemeente terecht voor een (zwerf)-afvalvergoeding t.b.v educatie.


Een deel van ons afval komt in de natuur terecht waar het  niet thuishoort en waardoor het niet meer verwerkt kan worden tot energie of nieuwe materialen. Het Pieter Vermeulen Musuem wil een bijdrage leveren aan gezond gedrag t.a.v. afval voorkomen, afval scheiden en recyclen.
Zo kunnen we samen de uitdagende strijd aangaan tegen zwerafval en de afvalberg en bijdragen aan bewustwording en gedragsverandering voor een betere wereld. Na het het werken met het materiaal zullen de kinderen zich meer bewust zijn van welke invloed afval en zwerfafval heeft voor onze wereld. En welke invloed ze daar zelf bij kunnen hebben.  

Doelen bij lessen over afval:

De leerlingen:

 • kunnen omschrijven wat zwerfafval is en kunnen er voorbeelden van noemen
 • kunnen redenen bedenken waarom zwerfafval ontstaat
 • weten waar zwerfafval terechtkomt
 • weten op welke manieren zwerfafval hinder of schade kan veroorzaken
 • kunnen hun mening verwoorden over zwerfafval
 • kunnen hun eigen gedrag ten aanzien van afval beschrijven
 • zijn zich bewust van afval scheiden en weten dat toe te passen
 • kunnen bedenken hoe zwerfafval verminderd kan worden
 • kunnen voorbeelden noemen van hergebruik en recycling