Omschrijving leskist
De Leskist is een echte bijenkast, zowel van buiten als van binnen. Met het openen van de bijenkast neem je een kijkje in de wereld van bijen en imkers. Hij bevat raten en bijenwas, maar ook attributen die een imker nodig heeft voor de verzorging van zijn bijen. Met de atributen kan je een leerling of jezelf omtoveren tot een echte imker. Aan de leskist is een informatiepakket toegevoegd met verschillende lesbrieven voor de groepen 3 tot en met 8. Foto’s in de leskist tonen hoe de honingbijen te herkennen zijn, wat hun levenswijze is en hoe de oogst van de honing in zijn werk gaat.

Aanvullende les - een bezoek aan de imker
In de Haarlemmer Kweektuin staat een ‘bijenstal’, waarin diverse volken worden verzorgd. Vanaf mei tot het einde van het schooljaar is het mogelijk om met de klas de stal te bezoeken. Een imker ontvangt de klas en vertelt alles over honingbijen. De combinatie van een voorbereidende les uit de leskist met een bezoek aan de bijenstal is een aanrader. Het bezoek aan de bijenstal kunt u hier apart boeken

Leerdoel(en)

  • Kennisverwerving over de natuur en biodiversiteit,
  • Ontwikkelen onderzoeksvaardigheden

Kerndoelen

  • 39 - De leerlingen leren met zorg om te gaan met het milieu. 
  • 40 - De leerlingen leren in de eigen omgeving veel voorkomende planten en dieren onderscheiden en benoemen en leren hoe ze functioneren in hun leefomgeving.
  • 41 - De leerlingen leren over de bouw van planten, dieren en mensen en over de vorm en functie van hun onderdelen.

Waar:
De leskist is voor gebruik op school.

Organisatie
Natuur en Milieu Educatie - Gemeente Haarlem
Haarlem
Type
leskist
Voor
groep 3 t/m 8.
Duur
vanaf 1 uur.
Periode
het hele schooljaar.
Kosten
De leskist is gratis voor scholen en BSO`s in Haarlem en Zandvoort. Valt de school buiten deze regio, dan kost het aanbod €40,00
Thema
biodiversiteit;dieren;natuur;

Omschrijving leskist
De Leskist is een echte bijenkast, zowel van buiten als van binnen. Met het openen van de bijenkast neem je een kijkje in de wereld van bijen en imkers. Hij bevat raten en bijenwas, maar ook attributen die een imker nodig heeft voor de verzorging van zijn bijen. Met de atributen kan je een leerling of jezelf omtoveren tot een echte imker. Aan de leskist is een informatiepakket toegevoegd met verschillende lesbrieven voor de groepen 3 tot en met 8. Foto’s in de leskist tonen hoe de honingbijen te herkennen zijn, wat hun levenswijze is en hoe de oogst van de honing in zijn werk gaat.

Aanvullende les - een bezoek aan de imker
In de Haarlemmer Kweektuin staat een ‘bijenstal’, waarin diverse volken worden verzorgd. Vanaf mei tot het einde van het schooljaar is het mogelijk om met de klas de stal te bezoeken. Een imker ontvangt de klas en vertelt alles over honingbijen. De combinatie van een voorbereidende les uit de leskist met een bezoek aan de bijenstal is een aanrader. Het bezoek aan de bijenstal kunt u hier apart boeken

Leerdoel(en)

  • Kennisverwerving over de natuur en biodiversiteit,
  • Ontwikkelen onderzoeksvaardigheden

Kerndoelen

  • 39 - De leerlingen leren met zorg om te gaan met het milieu. 
  • 40 - De leerlingen leren in de eigen omgeving veel voorkomende planten en dieren onderscheiden en benoemen en leren hoe ze functioneren in hun leefomgeving.
  • 41 - De leerlingen leren over de bouw van planten, dieren en mensen en over de vorm en functie van hun onderdelen.

Waar:
De leskist is voor gebruik op school.