Leskist: `Veldwerk in de schoolomgeving`

Dit project bevat acht doosjes met opdrachten over de thema’s Bodem, Water, Planten, Dieren en Het weer. Dat zijn elementen van ons ecosysteem, die gezamenlijk de kringloop mogelijk maken, die nodig is voor ons bestaan. Onze bouwstoffen zitten in de grond. Planten halen grondstoffen uit de grond. Daar hebben ze water voor nodig. Zonlicht zorgt er voor dat ze koolzuur opnemen en zuurstof afgeven. Planten leveren dus niet alleen de bouwstoffen voor ons en de dieren, maar ook zuurstofrijke lucht. Het water dat planten opnemen voor het transport van hun bouwstoffen, verdampt via de poriën in met name hun blad. Komt die damp in hogere luchtlagen, dan condenseert het en valt als regen naar beneden. Afgestorven organisch materiaal wordt afgebroken tot bouwstoffen voor planten en vervolgens weer voor de organismen die van planten leven. Die cycli leren dat lucht en water kostbaar zijn, dat het bodemleven onmisbaar is evenals de biodiversiteit bovengronds.

Opmerking:

De klas kan over de thema’s in groepjes verdeeld worden, waarna ze rouleren. De opdrachten kunnen goed in de schoolomgeving worden uitgevoerd. Ze zijn gericht op het aanleren van een aantal basisvaardigheden en technieken, die nodig zijn voor het uitvoeren van veldwerk, hetgeen ze meer inzicht moet geven in het functioneren van ons ecosysteem.

Waar:
op school.

Organisatie
Natuur en Milieu Educatie Haarlem
Haarlem
Type
leskist
Voor
groep 7 en 8.
Duur
lesduur: ongeveer 20 minuten per thema.
Periode
mei t/m oktober.
Kosten
voor Haarlemse scholen gratis / scholen buiten Haarlem € 40,00
Thema
biodiversiteit;dieren;milieu;natuur;planten;water;

Dit project bevat acht doosjes met opdrachten over de thema’s Bodem, Water, Planten, Dieren en Het weer. Dat zijn elementen van ons ecosysteem, die gezamenlijk de kringloop mogelijk maken, die nodig is voor ons bestaan. Onze bouwstoffen zitten in de grond. Planten halen grondstoffen uit de grond. Daar hebben ze water voor nodig. Zonlicht zorgt er voor dat ze koolzuur opnemen en zuurstof afgeven. Planten leveren dus niet alleen de bouwstoffen voor ons en de dieren, maar ook zuurstofrijke lucht. Het water dat planten opnemen voor het transport van hun bouwstoffen, verdampt via de poriën in met name hun blad. Komt die damp in hogere luchtlagen, dan condenseert het en valt als regen naar beneden. Afgestorven organisch materiaal wordt afgebroken tot bouwstoffen voor planten en vervolgens weer voor de organismen die van planten leven. Die cycli leren dat lucht en water kostbaar zijn, dat het bodemleven onmisbaar is evenals de biodiversiteit bovengronds.

Opmerking:

De klas kan over de thema’s in groepjes verdeeld worden, waarna ze rouleren. De opdrachten kunnen goed in de schoolomgeving worden uitgevoerd. Ze zijn gericht op het aanleren van een aantal basisvaardigheden en technieken, die nodig zijn voor het uitvoeren van veldwerk, hetgeen ze meer inzicht moet geven in het functioneren van ons ecosysteem.

Waar:
op school.