Afval, dat gooi je niet zomaar weg!

Met behulp van de leskist “Afval, dat gooi je niet zomaar weg!” leren de kinderen dat afval niet iets is dat je zomaar weggooit. Het is de moeite waard om jezelf af te vragen, of het geschikt is voor hergebruik of recycling en zo ja, hoe dan? ‘Is afval te voorkomen?’ is een andere vraag die je jezelf kan stellen. Het is toch immers verspilling van de gebruikte grondstoffen en de energie, die voor de fabricage nodig is, als die verpakking na gebruik van de inhoud meteen wordt weggegooid?

Met het materiaal uit de kist kunnen de leerlingen in groepjes verschillende opdrachten maken over het scheiden, opruimen, voorkomen en recyclen van afval. Bij de kist hoort ook een website, waarop o.a. een computerspel en filmpjes over afval staan.

Opmerking:

Zie ook het lespakket ´Zwerfafval?, mooi niet´, dat wij op deze site aanbieden.

Waar:
Op en rond de school.

Organisatie
Natuur en Milieu Educatie Haarlem
Haarlem
Type
leskist
Voor
Groep 6,7,8.
Duur
Periode
Kan hele jaar door.
Kosten
Gratis voor scholen binnen en buiten Haarlem en Zandvoort!
Thema
afval;milieu;

Met behulp van de leskist “Afval, dat gooi je niet zomaar weg!” leren de kinderen dat afval niet iets is dat je zomaar weggooit. Het is de moeite waard om jezelf af te vragen, of het geschikt is voor hergebruik of recycling en zo ja, hoe dan? ‘Is afval te voorkomen?’ is een andere vraag die je jezelf kan stellen. Het is toch immers verspilling van de gebruikte grondstoffen en de energie, die voor de fabricage nodig is, als die verpakking na gebruik van de inhoud meteen wordt weggegooid?

Met het materiaal uit de kist kunnen de leerlingen in groepjes verschillende opdrachten maken over het scheiden, opruimen, voorkomen en recyclen van afval. Bij de kist hoort ook een website, waarop o.a. een computerspel en filmpjes over afval staan.

Opmerking:

Zie ook het lespakket ´Zwerfafval?, mooi niet´, dat wij op deze site aanbieden.

Waar:
Op en rond de school.