Les: `Ei-ei -ei / Jonge dieren worden groot` Schoterhoeve

NME Haarlem beheert twee gemeentelijke stadsboerderijen, de Schoter- en de Houthoeve. Kinderen en volwassenen kunnen daar kennismaken met landbouwhuisdieren. Ze zijn niet alleen te zien; je mag ze ook aanraken. Informatieborden geven brede uitleg over de aanwezige dieren. Wie wil kan meer informatie krijgen over hun leefwijze en verzorging.

Regelmatig worden er educatieve workshops of andere activiteiten georganiseerd (www.nmehaarlem.nl). Voor het basisonderwijs zijn er verschillende lespakketten beschikbaar. Ze zijn gericht zijn op de boerderij en haar dieren (al dan niet in combinatie met een bezoek aan een van de locaties).

De les

Na de ontvangst op de boerderij worden de leerlingen in groepjes verdeeld. Elke groepsbegeleider krijgt een handleiding. Daarin staan thema gerelateerde opdrachten en vragen, die op diverse punten op de boerderij gedaan of gesteld moeten worden. Voorafgaande aan de activiteit zijn diverse materialen langs de route neergezet, die de les ondersteunen.

Anders dan op de Houthoeve (zie elders in het aanbod), is op deze boerderij het thema ‘EI-EI-EI’ gekoppeld aan de les ‘Jonge dieren worden groot’. Meerdere jonge dieren worden in dat kader bekeken en daar waar ze op dat moment niet zijn, hangen fotoplaten ter ondersteuning. De route voert langs het educatief lokaal dat dan speciaal is ingericht voor deze les.

Al zijn beide los van elkaar te gebruiken, maar we bevelen aan om het bezoek aan de boerderij te combineren met de leskist ‘EI-EI-EI’. De kist en het bezoek zijn namelijk een aanvulling op elkaar.

Opmerking:

Maximum aantal leerlingen per bezoek: ca. 35. Bel voor meer informatie naar de boerderijbeheerder, tel. (023) 526 17 18..

Waar:
Stadsboerderij de Schoterhoeve, Sportweg 1 Haarlem.

Organisatie
Natuur en Milieu Educatie Haarlem
Haarlem
Type
les
Voor
groep 1 t/m 4.
Duur
ongeveer een uur.
Periode
april, mei
Kosten
voor Haarlemse scholen gratis / scholen buiten Haarlem € 30,00 (incl. uitleen leskist ´EI-EI-EI´)

NME Haarlem beheert twee gemeentelijke stadsboerderijen, de Schoter- en de Houthoeve. Kinderen en volwassenen kunnen daar kennismaken met landbouwhuisdieren. Ze zijn niet alleen te zien; je mag ze ook aanraken. Informatieborden geven brede uitleg over de aanwezige dieren. Wie wil kan meer informatie krijgen over hun leefwijze en verzorging.

Regelmatig worden er educatieve workshops of andere activiteiten georganiseerd (www.nmehaarlem.nl). Voor het basisonderwijs zijn er verschillende lespakketten beschikbaar. Ze zijn gericht zijn op de boerderij en haar dieren (al dan niet in combinatie met een bezoek aan een van de locaties).

De les

Na de ontvangst op de boerderij worden de leerlingen in groepjes verdeeld. Elke groepsbegeleider krijgt een handleiding. Daarin staan thema gerelateerde opdrachten en vragen, die op diverse punten op de boerderij gedaan of gesteld moeten worden. Voorafgaande aan de activiteit zijn diverse materialen langs de route neergezet, die de les ondersteunen.

Anders dan op de Houthoeve (zie elders in het aanbod), is op deze boerderij het thema ‘EI-EI-EI’ gekoppeld aan de les ‘Jonge dieren worden groot’. Meerdere jonge dieren worden in dat kader bekeken en daar waar ze op dat moment niet zijn, hangen fotoplaten ter ondersteuning. De route voert langs het educatief lokaal dat dan speciaal is ingericht voor deze les.

Al zijn beide los van elkaar te gebruiken, maar we bevelen aan om het bezoek aan de boerderij te combineren met de leskist ‘EI-EI-EI’. De kist en het bezoek zijn namelijk een aanvulling op elkaar.

Opmerking:

Maximum aantal leerlingen per bezoek: ca. 35. Bel voor meer informatie naar de boerderijbeheerder, tel. (023) 526 17 18..

Waar:
Stadsboerderij de Schoterhoeve, Sportweg 1 Haarlem.