Leskoffer: `Wecycle`

Deze leskoffer is ontwikkeld door Wecycle. Het doel van de spelen in deze koffer, is dat leerlingen (en via hen ook hun ouders) zich bewust worden van het belang van het inzamelen van kleine elektrische apparaten en spaarlampen en deze vervolgens ook inleveren bij een daarvoor bestemd inleverpunt. Deze koffer sluit aan op kerndoel 39, ‘leren met zorg om te gaan met het milieu’. Door oude apparaten in te zamelen, kunnen waardevolle materialen en grondstoffen opnieuw worden gebruikt. Wecycle laat zien en maakt bewust, dat recyclen een gezamenlijke verantwoordelijkheid is.

Groep 1 t/m 8 kan met deze leskoffer op een speelse manier aandacht besteden aan het belang van het apart inzamelen en recyclen van kleine elektrische apparaten. Voor zowel onder-, midden-, als bovenbouw zijn er twee uitdagende activiteiten. Voor elk is er een aparte handleiding.

Alle benodigde materialen zitten in de koffer, alsmede een instructie hoe de koffer en de inhoud binnen uw school te gebruiken en enige achtergrondinformatie over Wecycle.

Opmerking:

Sluit goed aan bij lessen over afval. Er zijn twee leskoffers van Wecycle beschikbaar. Reserveren via deze site. Zie voor meer algemene en landelijke informatie over Wecycle: www.wecycle.nl

Waar:
School.

Organisatie
Natuur en Milieu Educatie Haarlem
Haarlem
Type
leskist
Voor
groep 1 t/m 8.
Duur
Voor iedere bouw is er een andere uitvoering van het spel, van één tot meerdere
Periode
hele jaar.
Kosten
Gratis voor scholen in Haarlem en Zandvoort. Daarbuiten € 10,00.
Thema
afval;duurzaamheid;klimaat;milieu;

Deze leskoffer is ontwikkeld door Wecycle. Het doel van de spelen in deze koffer, is dat leerlingen (en via hen ook hun ouders) zich bewust worden van het belang van het inzamelen van kleine elektrische apparaten en spaarlampen en deze vervolgens ook inleveren bij een daarvoor bestemd inleverpunt. Deze koffer sluit aan op kerndoel 39, ‘leren met zorg om te gaan met het milieu’. Door oude apparaten in te zamelen, kunnen waardevolle materialen en grondstoffen opnieuw worden gebruikt. Wecycle laat zien en maakt bewust, dat recyclen een gezamenlijke verantwoordelijkheid is.

Groep 1 t/m 8 kan met deze leskoffer op een speelse manier aandacht besteden aan het belang van het apart inzamelen en recyclen van kleine elektrische apparaten. Voor zowel onder-, midden-, als bovenbouw zijn er twee uitdagende activiteiten. Voor elk is er een aparte handleiding.

Alle benodigde materialen zitten in de koffer, alsmede een instructie hoe de koffer en de inhoud binnen uw school te gebruiken en enige achtergrondinformatie over Wecycle.

Opmerking:

Sluit goed aan bij lessen over afval. Er zijn twee leskoffers van Wecycle beschikbaar. Reserveren via deze site. Zie voor meer algemene en landelijke informatie over Wecycle: www.wecycle.nl

Waar:
School.