Opdrachtenbox: `Mens & Milieu`

Natuur, milieu en duurzaamheid zijn begrippen met elk zijn eigen betekenis en toch hebben ze zeer sterk met elkaar te maken. Ons milieu (leefomgeving) is een ecosysteem waar wij deel van uitmaken. Het hoort goeddeels uit evenwichtige natuur te bestaan. Maar de mens heeft zijn eigen leefomgeving, en dat van de organismen waarmee hij die omgeving deelt, zo misbruikt, dat het biologisch evenwicht ernstig is verstoord. Het is zelfs zo verstoord, dat de levenskansen voor toekomstige generaties tot nihil zullen afnemen, als wij ons gedrag niet veranderen. Gelukkig beseft men dat in toenemende mate en speelt duurzaamheid een groeiende rol in ons leefpatroon. Zo worden meer biologische producten gekocht, verduurzaamt de visserij en bouwen wij (te) langzaam (maar wel zeker) het gebruik van fossiele brandstoffen af.

In de box zitten 35 onderzoeksopdrachten en presentatiekaarten, die met het voorgaande te maken hebben; te weten ‘natuur, milieu en duurzaamheid’. Daar kunnen de leerlingen zelfstandig mee aan de slag..

Waar:
Op School

Organisatie
Natuur en Milieu Educatie Haarlem
Haarlem
Type
materiaal
Voor
Onderbouw VO
Duur
Kan bij verschilllende vakken gebruikt worden, tijdens één of meerdere lessen.
Periode
Gehele schooljaar
Kosten
Gratis (ook voor scholen buiten Haarlem).
Thema
duurzaamheid;milieu;

Natuur, milieu en duurzaamheid zijn begrippen met elk zijn eigen betekenis en toch hebben ze zeer sterk met elkaar te maken. Ons milieu (leefomgeving) is een ecosysteem waar wij deel van uitmaken. Het hoort goeddeels uit evenwichtige natuur te bestaan. Maar de mens heeft zijn eigen leefomgeving, en dat van de organismen waarmee hij die omgeving deelt, zo misbruikt, dat het biologisch evenwicht ernstig is verstoord. Het is zelfs zo verstoord, dat de levenskansen voor toekomstige generaties tot nihil zullen afnemen, als wij ons gedrag niet veranderen. Gelukkig beseft men dat in toenemende mate en speelt duurzaamheid een groeiende rol in ons leefpatroon. Zo worden meer biologische producten gekocht, verduurzaamt de visserij en bouwen wij (te) langzaam (maar wel zeker) het gebruik van fossiele brandstoffen af.

In de box zitten 35 onderzoeksopdrachten en presentatiekaarten, die met het voorgaande te maken hebben; te weten ‘natuur, milieu en duurzaamheid’. Daar kunnen de leerlingen zelfstandig mee aan de slag..

Waar:
Op School