Duurzame leerlijn Natuur & Technologie

Het aanbod van NME Haarlem op het gebied van (duurzame) energie (kerndoel 39, 42) biedt een doorgaande leerlijn vanaf groep 1 t/m groep 8.

De lessen combineren kennis over (duurzame) energie met het ontwikkelen van vaardigheden op het vlak van wetenschap en technologie. De lessen sluiten goed aan bij de belevingswereld van de kinderen. Ook staat per les, leskist of gastles aangegeven waar deze les aansluit bij de natuur & techniek methodes. De lessen kunnen de methode lessen aanvullen of zelfs vervangen.

In de onderbouw staat verwondering centraal en kennismaking met fenomenen als zon en schaduw (kerndoel 42 & 46). De onderzoek en ontwerp lessen zijn verkrijgbaar per mail via mjabrandsma@haarlem.nl bij NME Haarlem.

Dat de zon belangrijk is voor al het leven en voor planten en mensen onontbeerlijk is, wordt behandeld in groep 3 (kerndoel 40). Middels een les onderzoekend en ontwerpend leren (O&O leren) ontdekken de kinderen de rol van zonlicht op de groei van planten. Deze les is te downlowden via de knop bij 'Informatie' rechts onderaan deze pagina. Meer informatie over O&O leren vindt u op de websites van de wetenschapsknooppunten en SLO (http://wetenschapentechnologie.slo.nl).

Dat deze planten en voedsel onze energiebron zijn komt in groep 4 aan de orde.

In groep 4/5 zullen belangrijke begrippen geintroduceerd worden. De lessen hebben een O&O opbouw en middels deze methode ontdekken de kinderen de werking van batterijen en het principe van een stroomkring in de les 'waar krijg jij energie van? Maak een kaart met een lampje!' (kerndoel 42). Door middel van een productonderzoek van een zaklantaarn (kerndoel 44) leggen de kinderen de link tussen hetgeen zij geleerd hebben en de toepassing daarvan in de werkelijkheid.

Het aanbod in groep 5/6 behandelt windenergie. Deze lessen breiden het begrippenkader/kennis uit met de mogelijkheden van duurzame energiebronnen (kerndoel 49). kinderen onderzoeken en ontwerpen wieken van een windmolen. De onderzoeks- en ontwerpcyclus wordt uitgebreid met het maken van hypotheses (kerndoel 45 en 42).

Ook wordt er verwezen naar mogelijkheden om ontwerpend leren te verdiepen middels Mystery bags.

Het aanbod voor groep 6/7 is een verdieping van de kennis over stroom, de werking van een energiecentrale en dynamo's. met de leskist Stroomkring gaan de leerlingen aan de slag met materialen om zo te onderzoeken hoe je een stroomkring maakt, hoe je zelf een schakelaar ontwerpt en wat geleidt en wat niet (kerndoel 42, 45).

Dit alles op een O&O manier. Ook maken de kinderen kennis met de mogelijkheden van zonne-energie. Deze leskist is een verdieping/verbreding van de W&T methodes die in deze leerjaren aandacht besteden aan de stroomkring, energie thuis, de nadelige effecten van energiecentrales, broeikaseffect en aandacht schenken aan alternatieve energiebronnen (kerndoel 39).

In groep 7/8 kan het onderwerp zonne-energie uitgediept worden middels twee gastlessen. Tijdens de gastles 'zonnestroom voor iedereen' maken de kinderen een bloem die op zonne-energie beweegt. Deze les kan, afhankelijk van de behoefte en situatie van de school, in een O&O vorm gegeven worden.

Tijdens de gastles zonne-energie maken kinderen door middel van een circuit kennis met de werking van zonnepanelen en leren zij meer over zonne-energie en de toepassingen ervan. Ook is dit een verdieping van het fenomeen 'stroomkring'. De kinderen worden uitgedaagd om na te denken over manieren om zuinig te zijn met energie.

In de bovenbouw kunnen kinderen ook uitgedaagd worden om na te denken over oplossingen van problemen rondom het energievraagstuk. Het is belangrijk dat kinderen ook handelingsperspectief hebben. 

 

 

 

Opmerking:

Mail naar mjabrandsma@haarlem.nl voor meer informatie en de lessen per mail.

Waar:
Op school

Organisatie
Natuur en Milieu Educatie Haarlem
Haarlem
Type
Leerlijn
Voor
groep 1 t/m 8
Duur
Verschilt per les
Periode
Kan hele jaar door
Kosten
Kosteloos voor scholen binnen de gemeente Haarlem en Zandvoort.
Thema
duurzaamheid;energie;klimaat;
Informatie
Bekijk bestanden

Het aanbod van NME Haarlem op het gebied van (duurzame) energie (kerndoel 39, 42) biedt een doorgaande leerlijn vanaf groep 1 t/m groep 8.

De lessen combineren kennis over (duurzame) energie met het ontwikkelen van vaardigheden op het vlak van wetenschap en technologie. De lessen sluiten goed aan bij de belevingswereld van de kinderen. Ook staat per les, leskist of gastles aangegeven waar deze les aansluit bij de natuur & techniek methodes. De lessen kunnen de methode lessen aanvullen of zelfs vervangen.

In de onderbouw staat verwondering centraal en kennismaking met fenomenen als zon en schaduw (kerndoel 42 & 46). De onderzoek en ontwerp lessen zijn verkrijgbaar per mail via mjabrandsma@haarlem.nl bij NME Haarlem.

Dat de zon belangrijk is voor al het leven en voor planten en mensen onontbeerlijk is, wordt behandeld in groep 3 (kerndoel 40). Middels een les onderzoekend en ontwerpend leren (O&O leren) ontdekken de kinderen de rol van zonlicht op de groei van planten. Deze les is te downlowden via de knop bij 'Informatie' rechts onderaan deze pagina. Meer informatie over O&O leren vindt u op de websites van de wetenschapsknooppunten en SLO (http://wetenschapentechnologie.slo.nl).

Dat deze planten en voedsel onze energiebron zijn komt in groep 4 aan de orde.

In groep 4/5 zullen belangrijke begrippen geintroduceerd worden. De lessen hebben een O&O opbouw en middels deze methode ontdekken de kinderen de werking van batterijen en het principe van een stroomkring in de les 'waar krijg jij energie van? Maak een kaart met een lampje!' (kerndoel 42). Door middel van een productonderzoek van een zaklantaarn (kerndoel 44) leggen de kinderen de link tussen hetgeen zij geleerd hebben en de toepassing daarvan in de werkelijkheid.

Het aanbod in groep 5/6 behandelt windenergie. Deze lessen breiden het begrippenkader/kennis uit met de mogelijkheden van duurzame energiebronnen (kerndoel 49). kinderen onderzoeken en ontwerpen wieken van een windmolen. De onderzoeks- en ontwerpcyclus wordt uitgebreid met het maken van hypotheses (kerndoel 45 en 42).

Ook wordt er verwezen naar mogelijkheden om ontwerpend leren te verdiepen middels Mystery bags.

Het aanbod voor groep 6/7 is een verdieping van de kennis over stroom, de werking van een energiecentrale en dynamo's. met de leskist Stroomkring gaan de leerlingen aan de slag met materialen om zo te onderzoeken hoe je een stroomkring maakt, hoe je zelf een schakelaar ontwerpt en wat geleidt en wat niet (kerndoel 42, 45).

Dit alles op een O&O manier. Ook maken de kinderen kennis met de mogelijkheden van zonne-energie. Deze leskist is een verdieping/verbreding van de W&T methodes die in deze leerjaren aandacht besteden aan de stroomkring, energie thuis, de nadelige effecten van energiecentrales, broeikaseffect en aandacht schenken aan alternatieve energiebronnen (kerndoel 39).

In groep 7/8 kan het onderwerp zonne-energie uitgediept worden middels twee gastlessen. Tijdens de gastles 'zonnestroom voor iedereen' maken de kinderen een bloem die op zonne-energie beweegt. Deze les kan, afhankelijk van de behoefte en situatie van de school, in een O&O vorm gegeven worden.

Tijdens de gastles zonne-energie maken kinderen door middel van een circuit kennis met de werking van zonnepanelen en leren zij meer over zonne-energie en de toepassingen ervan. Ook is dit een verdieping van het fenomeen 'stroomkring'. De kinderen worden uitgedaagd om na te denken over manieren om zuinig te zijn met energie.

In de bovenbouw kunnen kinderen ook uitgedaagd worden om na te denken over oplossingen van problemen rondom het energievraagstuk. Het is belangrijk dat kinderen ook handelingsperspectief hebben. 

 

 

 

Opmerking:

Mail naar mjabrandsma@haarlem.nl voor meer informatie en de lessen per mail.

Waar:
Op school