GrowWizzKid is hét totaal lesprogramma dat op een praktische en innovatieve manier ingaat op (de herkomst van) gezonde voeding. Natuur, techniek en duurzame ontwikkeling worden op een inspirerende manier door voeding verbonden. Op een onderzoekende manier werken met GrowWizzKid geeft kinderen eigenaarschap over hun voedselproductie. Zelfgekweekt doet eten! 

Kijk hier voor een indruk: 

https://www.milieueducatiedenhaag.nl/bestand/e57bbf1c31c89d0301fdea0e969d3ee7deeaca66afb6d5e4b921b2d2aaeec27a/Hoe+GrowWizzKid+werkt.mp4

In deze ‘van hoofd-naar-handen’ aanpak komen de 21ste -eeuwse vaardigheden op betekenisvolle wijze aan bod waarbij de kerndoelen natuur en techniek in een doorlopende leerlijn worden afgedekt.

Thema’s:

Afval en grondstoffen, Groen en biodiversiteit, Klimaat en energie, Openbare ruimte, Voedsel, Water

Met de lesmethode GrowWizzKid breng je dus gezondheid, groen en innovatieve technologie in jouw school op een betekenisvolle, structurele en vakoverstijgende manier. Je koppelt het aan bestaande thema’s, leerlijnen en de schoolvisie. Bij de implementatie kan GrowwizzKid ondersteuning bieden. Scholen die starten, krijgen altijd een inspirerende introductie-workshop voor het hele team.

GrowWizzKid:

  • Is geschikt voor Gezonde School Vignet Milieu & Natuur en vignet Voeding
  • Is een door RIVM erkende leefstijlinterventie
  • voldoet aan SLO Leerplankader Voeding
  • Subsidie voor Lekker naar Buiten van het Jong Leren Eten overheidsprogramma is voor GrowWizzKid aan te wenden.

Opmerking:

Kan ook in het VO worden toegepast: wordt vaak vakoverstijgend aanbod toegepast.

Niveau: Alle onderwijstypen

Bij: Aardrijkskunde, Biologie, O&O, NLT, Mens & Natuur, Technasium, HBR, Techniek.

Thema’s: Afval en grondstoffen, Ecologie, Groen en biodiversiteit, Klimaat, Klimaat en energie, Openbare ruimte, Voedsel, Water Methodiek, Project, Veldwerk, Practicum

Waar:
Op school

Organisatie
Natuur en Milieu Educatie - Gemeente Haarlem
Haarlem
Type
lesprogramma
Voor
Duur
Ongeveer 45 min. per week.
Periode
Kan het hele jaar door
Kosten
Prijs op aanvraag
Thema
duurzaamheid;planten;voeding;

GrowWizzKid is hét totaal lesprogramma dat op een praktische en innovatieve manier ingaat op (de herkomst van) gezonde voeding. Natuur, techniek en duurzame ontwikkeling worden op een inspirerende manier door voeding verbonden. Op een onderzoekende manier werken met GrowWizzKid geeft kinderen eigenaarschap over hun voedselproductie. Zelfgekweekt doet eten! 

Kijk hier voor een indruk: 

https://www.milieueducatiedenhaag.nl/bestand/e57bbf1c31c89d0301fdea0e969d3ee7deeaca66afb6d5e4b921b2d2aaeec27a/Hoe+GrowWizzKid+werkt.mp4

In deze ‘van hoofd-naar-handen’ aanpak komen de 21ste -eeuwse vaardigheden op betekenisvolle wijze aan bod waarbij de kerndoelen natuur en techniek in een doorlopende leerlijn worden afgedekt.

Thema’s:

Afval en grondstoffen, Groen en biodiversiteit, Klimaat en energie, Openbare ruimte, Voedsel, Water

Met de lesmethode GrowWizzKid breng je dus gezondheid, groen en innovatieve technologie in jouw school op een betekenisvolle, structurele en vakoverstijgende manier. Je koppelt het aan bestaande thema’s, leerlijnen en de schoolvisie. Bij de implementatie kan GrowwizzKid ondersteuning bieden. Scholen die starten, krijgen altijd een inspirerende introductie-workshop voor het hele team.

GrowWizzKid:

  • Is geschikt voor Gezonde School Vignet Milieu & Natuur en vignet Voeding
  • Is een door RIVM erkende leefstijlinterventie
  • voldoet aan SLO Leerplankader Voeding
  • Subsidie voor Lekker naar Buiten van het Jong Leren Eten overheidsprogramma is voor GrowWizzKid aan te wenden.

Opmerking:

Kan ook in het VO worden toegepast: wordt vaak vakoverstijgend aanbod toegepast.

Niveau: Alle onderwijstypen

Bij: Aardrijkskunde, Biologie, O&O, NLT, Mens & Natuur, Technasium, HBR, Techniek.

Thema’s: Afval en grondstoffen, Ecologie, Groen en biodiversiteit, Klimaat, Klimaat en energie, Openbare ruimte, Voedsel, Water Methodiek, Project, Veldwerk, Practicum

Waar:
Op school